Kata kata Motivasi dari Umar Bin Khattab R.A

   Umar Bin Khattab adalah salah seorang sahabat nabi yang menjadi khalifah muslim yang paling berpengaruh dan penerus dalam menyebarkan agama Islam dalam sejarah.    Beliau merupakan Kahlifah ataupun Penerus atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.  Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekkah. Umar juga dikenal sebagai seorang peminum […]